822.000.000 
  • 2023
  • 5 Chỗ
  • Máy Xăng
  • 2.0L